Ég er rafeindavirki

Framtíðin er full af tækifærum

Fjarskiptatækni

Fjarskiptatæknin fjallar um tæknina á bak við símann, sjónvarpið, Internetið og margt fleira. Námið miðast við að nemendur öðlist góða grunnþekkingu á þessari tækni og séu færir um að vinna við uppsetningu og viðhald á ýmiskonar fjarskiptabúnaði.